تغییر و تعریف رمز گاوصندوق

پیشنهاد میگردد قبل از اقدام به تنظیم رمز حتما چند بار این متن را بصورت کامل
مطالعه نمایید و سپس اقدام به تغییر رمز فرمایید. با دستورالعمل زیر قابل رمز گذاری و تغیر رمز هستند.

الف:بازکردن درب گاوصندوق در حالت تک شماره ای (رمز کارخانه عدد ۷۵)

عدد ۷۵ را بر روی شاخص باز کردن رمز قرار دهید و سپس صفحه ی مدرج را ۴ دور خلاف جهت حرکت عقربه های ساع بچرخانید ( چهار بار شاخص باز کردن رمز را روی عدد ۷۵ قرار دهید و در دور آخر دقیقا روی عدد ۷۵ صفحه مدرج را نگه دارید) سپس یک دور صفحه مدرج را در جهت عقربه های ساعت ( خلاف جهت ۴ دور قبلی ) بچرخانید تا جایی که صفحه مدرج متوقف شود . اینجاست که رمز گاوصندوق باز شده است و می توانید دستگیره گاوصندوق را بچرخانید و درب گاوصندوق را باز کنید.

تغیر دادن رمز در حالت تک شماره ای:

شاخص تغیر رمز در عمل دو کار را انجام می دهد: ۱-پاک کردن رمز قبلی ۲-ایجاد رمز جدید

پس ابتدا می بایست رمز قبلی پاک شود تا بتوان شماره جدید را تعبیه نمود و جهت اینکار به ترتیب زیر عمل نمائید

الف: پاک کردن رمز دوشماره ای:

۱-ابتدا درب صندوق را طبق روش آموزش داده شده باز نمائید سپس در حالتی که درب باز است دستگیره را بچرخانید تا زبانه ها از دیواره صندوق خارج شود و حالا عدد ۷۵ را روی شاخص تغییر رمز قرار داده و ۴ دور کامل به چپ بچرخانید و در دور آخر صفحه مدرج را روی شاخص تغیر رمز و دقیقا روی عدد ۷۵ نگه دارید. توجه کنید در صورتیکه رمز صندوق را از عدد ۷۵ به عدد دیگری تغیر داده اید در مراحل بالا به جای عدد ۷۵ از عدد خودتان استفاده کنید.

۲-کلید تغیر رمز را از پشت درب گاوصندوق در روزنه مربوط به رمز قرار داده و ۹۰ درجه خلاف جهت عقربه های ساعت بچرخانید . در این حالت رمز قبلی پاک شده و قفل رمز آماده وارد کردن رمز جدید می باشد.توجه داشته باشید که ممکن است جهت قرار گرفتن کلید تغییر رمز در صندوقها متفاوت باشد و حتما به جهت سوراخ ورود کلید تغییر رمز دقت کنید.

۳-پس از طی نمودن مراحل بالا دقت کنید که هرگز کلید تغییر رمز را از داخل قفل خارج نکنید وسپس رمز جدید را طبق وارد کردن رمز تک شماره ای که در بالا و یا رمز ۳ شماره ای که در ائامه توضیح خواهیم داد وارد کنید.

ب) وارد کردن رمز جدید تک شماره ای

تبصره ۱ : در رمز های تک شماره ای عدد انتخابی بین اعداد ۳۰ الی ۴۰ و یا ۸۰ الی ۹۰ هرگز قرار نگیرد. تبصره ۲ : اگر در هر کدام از مراحل تغیر رمز دچار مشکل شده اید، مراحل تغیر رمز را بدون خارج کردن کلید تغیر رمز از ابتدا آغاز کنید.

۱-ابتدا رمز قبلی صندوق را بصورتی که در پاک کردن رمز تک شماره ای در بالا و یا در پاک کردن رمز سه شماره ای که در ادامه توضیح داده شده است پاک نمایید.

۲- حالا رمز جدید خود را بر روی شاخص تغیر رمز قرار دهید چهار دور کامل خلاف جهت عقربه های ساعت بچرخانید و در دور آخر روی عدد جدید بایستید سپس کلید تغیر رمز را به حالت اولیه برگردانید یعنی ۹۰ درجه در جهت حرکت عقربه های ساعت بچرخانید و از روزنه خارج کنید . اینجاست که رمز جدید را برای گاوصندوق تعریف کرده اید و می توانید با شاخص باز کردن رمز رمز جدید خود را امتحان کرده و درب گاوصندوق را ببندید .

فهرست