لوگوی الماس کاوه

پیشنهاد میگردد قبل از اقدام به تنظیم رمز حتماً چند بار این متن را بصورت کامل مطالعه نمایید و سپس اقدام به تغییر رمز فرمایید . با دستورالعمل های زیر قابل رمز گذاری و تغیر رمز هستند .

الف : بازکردن درب گاوصندوق در حالت تک شماره ای ( رمز کارخانه عدد ۷۵ )

عدد ۷۵ را بر روی شاخص باز کردن رمز قرار دهید و سپس صفحه ی مدرج را ۴ دور خلاف جهت حرکت عقربه های ساعت بچرخانید ( چهار بار شاخص باز کردن رمز را روی عدد ۷۵ قرار دهید و در دور آخر دقیقاً روی عدد ۷۵ صفحه مدرج را نگه دارید ) سپس یک دور صفحه مدرج را در جهت عقربه های ساعت ( خلاف جهت ۴ دور قبلی ) بچرخانید تا جایی که صفحه مدرج متوقف شود . اینجاست که رمز گاوصندوق باز شده است و می توانید دستگیره گاوصندوق را بچرخانید و درب گاوصندوق را باز کنید .

تغیر دادن رمز در حالت تک شماره ای :

شاخص تغییر رمز در عمل دو کار را انجام می دهد :
۱- پاک کردن رمز قبلی
۲- ایجاد رمز جدید

پس ابتدا می بایست رمز قبلی پاک شود تا بتوان شماره جدید را تعبیه نمود و جهت اینکار به ترتیب زیر عمل نمائید :

الف : پاک کردن رمز دو شماره ای :

۱- ابتدا درب صندوق را طبق روش آموزش داده شده باز نمائید . سپس در حالتی که درب باز است دستگیره را بچرخانید تا زبانه ها از دیواره صندوق خارج شود و حالا عدد ۷۵ را روی شاخص تغییر رمز قرار داده و ۴ دور کامل به چپ بچرخانید و در دور آخر صفحه مدرج را روی شاخص تغییر رمز و دقیقاً روی عدد ۷۵ نگه دارید . توجه کنید در صورتیکه رمز صندوق را از عدد ۷۵ به عدد دیگری تغییر داده اید در مراحل بالا به جای عدد ۷۵ از عدد خودتان استفاده کنید .

۲- کلید تغییر رمز را از پشت درب گاو صندوق در روزنه مربوط به رمز قرار داده و ۹۰ درجه خلاف جهت عقربه های ساعت بچرخانید . در این حالت رمز قبلی پاک شده و قفل رمز آماده وارد کردن رمز جدید می باشد . توجه داشته باشید که ممکن است جهت قرار گرفتن کلید تغییر رمز در صندوق ها متفاوت باشد و حتماً به جهت سوراخ ورود کلید تغییر رمز دقت کنید .

۳- پس از طی نمودن مراحل بالا دقت کنید که هرگز کلید تغییر رمز را از داخل قفل خارج نکنید وسپس رمز جدید را طبق وارد کردن رمز تک شماره ای که در بالا و یا رمز ۳ شماره ای که در ادامه توضیح خواهیم داد وارد کنید .

ب) وارد کردن رمز جدید تک شماره ای

تبصره ۱ : در رمزهای تک شماره ای عدد انتخابی بین اعداد ۳۰ الی ۴۰ و یا ۸۰ الی ۹۰ هرگز قرار نگیرد.
تبصره ۲ : اگر در هر کدام از مراحل تغییر رمز دچار مشکل شده اید ، مراحل تغییر رمز را بدون خارج کردن کلید تغییر رمز از ابتدا آغاز کنید .

۱- ابتدا رمز قبلی صندوق را بصورتی که در پاک کردن رمز تک شماره ای در بالا و یا در پاک کردن رمز سه شماره ای که در ادامه توضیح داده شده است پاک نمایید .

۲- حالا رمز جدید خود را بر روی شاخص تغییر رمز قرار دهید . چهار دور کامل خلاف جهت عقربه های ساعت بچرخانید و در دور آخر روی عدد جدید بایستید سپس کلید تغییر رمز را به حالت اولیه برگردانید . یعنی ۹۰ درجه در جهت حرکت عقربه های ساعت بچرخانید و از روزنه خارج کنید . اینجاست که رمز جدید را برای گاو صندوق تعریف کرده اید و می توانید با شاخص باز کردن رمز جدید خود را امتحان کرده و درب گاوصندوق را ببندید .

فهرست
Call Now Buttonبا ما تماس بگیرید